Ledenvergaderingen

Ieder jaar organiseerd het bestuur van plaatselijk belang Sint Jansklooster – Heetveld de ledenvergadering. Deze vergadering wordt meestal in maart-april van ieder jaar georganiseerd. Tijdens deze vergadering wordt het jaarverslag voorgelezen met de werkzaamheden van afgelopen jaar waar plaatselijk belang zich mee bezig heeft gehouden. Ook komen de jaarrekening en begroting ter sprake in deze vergadering en kunnen alle leden de financiele situatie inzien. Tijdens de ledenvergadering is er meestal een speciaal thema of er zijn gastsprekers aanwezig. De notulen van ledenvergaderingen in de afgelopen jaren vindt u hieronder:

2020

Notulen januari 2020

2019

Agenda ledenvergadering 2019 Notulen ledenvergadering 2019

 

2018

Notulen ledenvergadering 2018