Dorpsplan

Het bestuur van Plaatselijk Belang Sint Jansklooster/Heetveld stelt zich tot doel om iedere vijf jaar een plan op te stellen dan wel bijstellen van het huidige dorpsplan, samen met haar leden.
Het eerste dorpsplan is opgesteld in oktober 1996 in samenwerking met OVKK in opdracht van de gemeente Brederwiede. In 2003 is er onder de bevolking een enquête gehouden en door het bestuur is er een inventarisatie gemaakt van de wensen en knelpunten die er leefden onder de bevolking. Aan de hand van deze inventarisatie is een lijst met actiepunten opgesteld en deze worden onder regie van Plaatselijk Belang opgenomen in het dorpsplan.

Het doel van een dorpsplan is om Sint Jansklooster/Heetveld goed op de kaart te zetten bij de gemeentepolitiek. Benaderen van zoveel mogelijk bewoners en verenigingen om hun wensen, knelpunten en ideeën te kunnen inventariseren om te komen tot een compleet dorpsplan/werkplan. Het dorpsplan Sint Jansklooster/Heetveld geeft weer datgene wat leeft onder de inwoners. Voor deze werkwijze is gekozen om de betrokkenheid te optimaliseren als het gaat om de kwaliteit van de leefomgeving van allen in Sint Jansklooster/Heetveld e.o.

Het dorpsplan vormt een werkplan voor het bestuur van Plaatselijk Belang van de komende jaren. Bij het ontwikkelen van nieuw beleid zal er regelmatig contact onderhouden worden met het Gemeentebestuur. Het bestuur van Plaatselijk Belang is een serieuze gesprekspartner van de gemeente Steenwijkerland als het gaat om de leefbaarheid in de kernen Sint Jansklooster en Heetveld.

Kort samengevat:

  • Bewoners worden rechtstreeks gehoord en zijn benieuwd wat er met hun suggesties  wordt gedaan.
  • Plaatselijk Belang wordt op een andere manier gesprekspartner van de Gemeente en moet zich naar de achterban verantwoorden
  • Contactwethouder/contactambtenaar moeten aandacht hebben voor de kernen.
  • Raadsleden krijgen via Plaatselijk Belang meer inzicht in wat er leeft bij de bevolking. Bekijk hieronder het meest recente dorpsplan.

Dorpsplan 2019

Dorpsplan 2019